top of page

Individuell terapi

Her vil du med møtt som den du er nå uten at det er en agenda på hvordan du burde være eller burde bli. Ved å være nysgjerrige og å komme i kontakt med den du er; dine tankemønstre, din historie og ditt følelsesliv i ditt tempo.  Da blir det også tydeligere for deg hvilke behov du har, og hva det er som hindrer deg i å møte dem. Når man er hindret i ha å denne kontakten som menneske kan dette gi utslag i depresjon, dårlige relasjoner, ensomhet, ulike kroppslige plager, utbrenthet, en opplevelse av å være feil osv. 

Det vil også være fokus på å bygge selvstøtte slik at du kan stå opp for deg, samt gjøre deg mer robust i møte med de utfordringene livet ditt gir deg. 

AdobeStock_361682425.jpeg

GESTALT SOM METODE.  

Gestalt er tysk og betyr “et meningsfullt hele”, vi omfavner hele mennesket; tanker, følelser og kropp. Gjennom denne terapiformen ønsker vi å fokusere på menneskers iboende ressurser istedenfor for å vektlegge det som begrenser oss. Fokus vil også være på utforsking av valg, og å komme i kontakt med dine behov. Når man blir klar over våre behov og kan ta valg ut ifra dette har vi større muligheter til å utfolde oss og få større handlingsrom i samhandling med andre. 

Utforsking av følelser, kropp og tanker er sentralt fordi de tankene og følelsene som er oss ubevisst påvirker oss i stor grad. Blir man derimot bevisst på dette kan man få muligheten til å endre dem. Vi har fokus på her og nå, da erkjennelsen og forandringen skjer i øyeblikket. 

MINDFULNESS:  

Klienten gis også en mulighet til å jobbe med enkle øvelser mellom timene. Disse øvelsene trener opp våre mentale muskler. Dette er styrketrening for psyken som på lengre sikt kan bidra til økt vitalitet og livskvalitet. Du vil gjennom denne treningen gi deg selv en mulighet til å bli mer bevisst og tydeligere i dine relasjoner. Forskning viser at mindfulness også øker sosial og emosjonell intelligens.  

marianne@navigatorsor.no

tlf: 452 62 044

bottom of page