top of page

Individuell veiledning

Kjell Erik har i de siste årene gått fra en terapeutisk tilnærming til veiledning/læring. Han har gjennom sitt mangeårige arbeid blitt mer og mer opptatt av å lære mennesker å bli kjent med sin indre uro. Dette fordi den kan ses på som en driver til våre reaktive (uhensiktsmessige) mønstre som ofte står i veien for gode livgivende relasjoner og et godt liv.

themes.jpg

EMOSJONSFOKUSERT TILNÆRMING:  

Her er tanken at følelser i utgangspunktet er livsviktige indre prosesser som gjennom evolusjon er utviklet for å hjelpe oss til å håndtere livets krav og utfordringer. De hjelper oss til å forholde oss aktivt til våre behov i relasjoner. Samtidig kan følelser være både forvirrende, kaotiske eller fastlåste og ikke til hjelp. Målet er å få et bedre forhold til egne følelser og lære seg å regulere dem på en konstruktiv måte. Dette gjøres ved å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for følelser og forstå hva de signaliserer for deretter å lære seg å regulere de, samt å kommunisere dem ut til andre. Forskning viser at dette er en effektiv måte å skape emosjonelle forandringer.  

METAKOGNITIV TILNÆRMING:  

Denne formen retter seg mot innsikt og problemløsning i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende tankemønstre som opprettholder problemet. Fokus blir på endring av negative tankemønstre gjennom oppmerksomhetstrening.

 

MINDFULNESS:  

Klienten gis her en mulighet til å jobbe med enkle øvelser mellom timene. Disse øvelsene trener opp våre mentale muskler. Dette er styrketrening for psyken som på lengre sikt kan bidra til økt vitalitet og livskvalitet. Du vil gjennom denne treningen gi deg selv en mulighet til å bli mer bevisst og tydeligere i dine relasjoner. Forskning viser at mindfulness også øker sosial og emosjonell intelligens.  

Hvilken metode? Hver klient er forskjellig i fellesskap og gjennom en åpen dialog er målet å finne den tilnærmingen som passer best for den enkelte.  

HVOR MANGE TIMER TRENGER VI?  

Tiden du/dere vil bruke på dette er veldig individuelt. Hva du ønsker å oppnå med samtalene er et av temaene på kartleggingssamtalen vår. Det er betydningsfullt for progresjonen at legges innsats mellom timene, du vil dermed få muligheten til å utøve ulike oppgaver/øvelser på egenhånd. Slik øker vi sammen muligheten til en god progresjon for klienten.  

 

kjellerik@navigatorsor.no

tlf: 918 39 710

bottom of page