top of page

Kommunikasjonsveiledning

Mange par og individuelle ønsker å bli bedre til å kommunisere med hverandre, andre og kanskje også med barna. De har forstått at dette er en av de viktigste årsakene til at de opplever taushet, avstand og konflikter. En annen konsekvens kan være at samspillet i familien fungerer dårlig. 

22141251_2379720278920172_4829697227626577121_n.jpg

I den første familien vi levde i lærte vi oss å kommunisere.  Vi tok ofte med oss uhensiktsmessige mønstre som vi ofte repeterer i de relasjonene vi senere omgås i. 

Dette kan for eksempel innebære at vi blir tause og trekker oss unna eller blir pågående når noe blir vanskelig.  Kommunikasjon handler om kroppsspråket, øyekontakt og berøring. 

 

RESULTATET AV MANGLENDE ELLER UTYDELIG KOMMUNIKASJON KAN VÆRE:

 

Manglende kontakt 

 

Misforståelser 

 

Opplevelse av å ikke bli hørt sett og forstått 

 

Tolkninger 

 

Udekkede behov 

 

Sur, mutt og taus 

 

Irritert, oppgitt eller frustrert 

 

Opplevelse av at det er noe som mangler i relasjoner 

 

Alle kan vi lære å kommunisere bedre. Vi vil i felleskap undersøke hvilken kommunikasjonsform du/dere sannsynligvis repeterer om igjen. Første steg vil være å øve på å se dette med aksept og forståelse på det kommunikasjonsrepertoaret vi faktisk har utviklet, i stedet for å mene at repertoaret burde ha vært bedre. 

 

Et grunnvilkår i min måte å lære bort kommunikasjon er å begynne gradvis å snakke ut ifra oss selv.  Forutsetningen for dette er at vi faktisk kjenner hva vi føler og hva vi trenger. Et eksempel på dette kan være at vi faktisk kjenner at vi blir såret av kritikk, i stedet for eksempel å trekke oss unna, bli sure, mutte, oppgitte eller irriterte.  

 

Det at vi for eksempel kan kjenne at vi blir såret av kritikk, skal vise oss at vi har et behov som ikke er tilgodesett: Det kan for eksempel være at vi har et ønske om at partneren skal hevende seg til oss på en annen måte enn med kritikk.   

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom du ønsker

 

kjellerik@navigatorsor.no

tlf: 918 39 710

bottom of page