top of page

Parforhold

De aller fleste par kan lykkes med å finne tilbake til kjærligheten og hverandre hvis viljen til å arbeide med seg selv er tilstede. Forutsetningen er altså at begge parter er villige til å ta ansvar for sin del av dynamikken som har utviklet seg gjennom samlivet.

two chairs.jpg

Gjennom bevisstgjøring gis paret en mulighet til å se at fokus på skyldfordeling fratar oss muligheten til å ta vår del av ansvaret for de utfordringer paret har. Disse utfordringene er ofte nært forbundet med hvordan vi reagerer når partneren trykker på ”knappene” våre. Disse knappene ser vi på som ”sår” vi hadde med oss inn i relasjonen. Disse sårene er tidligere smertefulle erfaringer, ofte fra vår oppvekstfamilie. Et eksempel kan for eksempel være ikke sett hørt og forstått. Et sår som vi alle bærer i mer eller mindre grad, da det å ikke komme i kontakt med det å ikke være viktig var helt uunngåelig i vår sosialiseringsprosess som barn.  

Mange par som kommer til oss befinner seg i en krise. Et parforhold i krise preges ofte av stor avstand og liten tillit. Begge kjenner seg ensomme. Frustrasjon og taushet preger atmosfæren. En krise er ofte det som skal til for å gjennomføre endringer i forholdet.  

NOE AV DET VI MÅ VÆRE VILLIGE TIL Å JOBBE MED KAN VÆRE:  

Gå gjennom uavsluttede konflikter, ved at dere tar ansvar for det som skjedde uten at noen av dere er skyldige.  

Tilgivelse, du kan ha sagt eller gjort noe som sårer  

Bevisstgjøring, villighet til å se på reaktive mønstre fra den første familien du levde i.  

Skille mellom nåtid og fortid. Øve på å skille mellom adekvate reaksjoner på det som skjer her og nå og når dere blir reaktive.  

Akseptere våre og hverandres feil gjennom å øve på å se på oss selv med gode, rause briller. Dvs. at vi gradvis øver oss på å forstå at partneren som oftest gjør så godt han kan med de forutsetningene han/hun har.  

Vi er ikke opptatt av å rådføre paret til den ene eller andre. Vi er heller ikke opptatt av skyld eller skyldfordeling. Unntaket er når det foreligger mishandling der den ene partneren kontrollerer den andre gjennom trusler ydmykelse og vold.  

Mange par overveier å holde sammen på grunn av barna. Her er det heller ikke mulig å gi generelle råd. Men det vi vet er at barn som opplever mye konflikter og krangling mellom foreldrene har større risiko for å få psykiske og sosiale problemer enn hvis relasjonen mellom foreldrene er harmonisk. 

kjellerik@navigatorsor.no

tlf: 918 39 710

bottom of page