top of page

Sinnemestring
kurs/veiledning

LITT OM SINNE

Sinne er en naturlig følelse. Samtidig er det få situasjoner der sinne er en hensiktsmessig respons.  Eksempler på situasjoner der sinne er en adekvat respons, kan feks være når noen prøver å tråkke over dine grenser, på tross av at du gir tydelig beskjed.

AdobeStock_372500200.jpeg

Mange opplever sinne som en plutselig, sterk og ukontrollerbar følelse. Som lyn fra klar himmel blir man rasende, og situasjonen kan komme ut av kontroll. Gjennom grundige undersøkelser av hva som ofte ligger bak sinne (primærfølelsen), gis klienten en mulighet til å bli kjent med disse følelsene.  Dette kan være følelser eller opplevelser som utilstrekkelighet, avmakt, urettferdighet, ikke sett hørt og forstått, frykt eller tap av kontroll. Dette er følelser som mange har en ubevisst aversjon mot, da de ofte opplevdes som smertefulle som barn.  Sinne er en effektiv beskytter når andre trigger våre gamle sår, i stedet for å uttrykke den egentlige impulsen (følelsen og behovet).

Ved å feiloversette følelsene på denne måten blir vår kontaktevne til oss selv og andre sterkt redusert.

FOR HVEM?

Utagere: for de som opplever at eget sinne går utover andre ting eller seg selv.

Eksempler på utagering kan være: Kjefte og kritisere andre.  Slå, dytte, sparke eller lugge. Kaste mobiltelefonen, fjernkontrollen eller andre gjenstander.  Smelle, slå eller sparke i dører.  Slå eller kutte seg selv, eller på annen måte skade seg selv.

Undertrykke: For de som mestrer sitt sinne ved å holde tilbake impulser (følelser og behov).

Eksempler på undertrykkelse kan være: Å late som alt er greit, bli taus og utilnærmelig. Overspise, ruse seg, gjøre, oppgitt og frustrert. Eller tenke sinte tanker om seg selv eller andre. Uten evne til å sette ord på følelser og behov.  

EKSEMPLER PÅ SITUASJONER SOM KAN VEKKE SINNE  

- Når andre oppleves som trege eller klønete i trafikken eller på andre arenaer.  

- Når du opplever å få kritikk, og kanskje kjenner deg utilstrekkelig og hjelpeløs.  

- Når du opplever å miste kontrollen.  

- Når du ikke rekker noe som viktig for deg, for eksempel at barna ikke vil kle seg eller på annen måte ikke hører på deg.  

- Når du opplever at ikke andre har samme standarden som deg selv i forhold til orden, ryddighet og kontroll.  

HVEM PASSER TILBUDET FOR?  

Tilbudet passer for alle som opplever at sinne går utover andre eller dem  

selv. Passer også for de som har vært i kontakt med leger, psykologer, terapeuter eller som har gjennomgått fysiske eller nettbaserte sinnemestringskurs uten å ha oppnådd ønsket effekt.

 

SINNEMESTRINGSKURS 

 

Navigator sør tilbyr 12 ukers sinnemestringskurs. Antall deltakere er opptil 6 personer. 

Kursinnhold: Vårt første møte er en individuell kartleggingssamtale for å konkretisere hvordan og hvor ofte dine utfordringer kommer til uttrykk i samspill med andre. Kurset vil bestå av en kombinasjon av undervisning i sinneproblematikk og gruppedynamikk. Hensikten er å gi deltakere en dypere forståelse og av de underliggende mekanismene som  er kilden til usunn sinnemestring. Samt gjenkjennelse, speiling og anerkjennelse av de andre i gruppa. 

 

Slik jeg ser det er forståelse av egen problematikk selve grunnlaget for et videre arbeid med oss selv.  De aller fleste som har oppsøkt meg opp igjennom årene har hatt en overbevisning om at sinnereaksjonene skal opphøre gjennom å forsøke å ta seg sammen, kritiserer seg selv og love bot og bedring. Disse overbevisningene gir oss ikke tilgang på nye nødvendige ressurser for å få kontakt med mer bærekraftige handlingsalternativer enn å bli sint. I stedet blir vi ofte overlatt til skyld og skam. 

 

Skyld og skam er ofte den følelsen som hindrer menn å oppsøke hjelp for sitt sinneproblem. Som kursleder er jeg opptatt av stor takhøyde, slik at den enkelte deltaker og dens handlinger skal bli møtt med et ikke dømmende forholdningssett.  

 

Jeg gjør oppmerksom på at de aller fleste deltakere erfaringsmessig trenger individuell veiledning etter endt kurs for å oppnå varig endring. 

 

Å dele det man tror man er alene om, eksempelvis skyld, skam, litenhet osv, kan være angstfylt, men også utrolig befriende.  

 

Kurset går over 12 uker a 2 timer/uke. Pris 6000,- 

kjellerik@navigatorsor.no

tlf: 918 39 710

Jeg ville jo ikke bli så forbanna.  Hvorfor skjer dette med meg? Igjen og igjen?

Sinne. Kritikk. Anklage. Sarkasme. Taushet. Verbale angrep. Vi avviser, blir sure, slenger meldinger. Går fra rommet. Kaster ting. Dette er reaksjoner de fleste menn kan kjenne seg igjen i. Hvorfor kommer alt dette ut av oss? Igjen og igjen?

bottom of page